Welkom op de webshop van Elfjes en Draken

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Elfjes en Draken
Bergstraat 148, 2220 Heist-op-den-Berg
0032 (0)15 63 93 99
BTW: BE 0888 009 363

 

ARTIKEL 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Elfjes en Draken biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Elfjes en Draken houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Elfjes en Draken aanvaard zijn.

ARTIKEL 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Elfjes en Draken behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren wanneer producten foutief online geprijsd staan. De klant heeft hierbij steeds het recht zijn bestelling te annuleren of enkel de correct geprijsde artikelen aan te kopen.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan fouten en afbeeldingen.

 

ARTIKEL 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Elfjes en Draken niet. Elfjes en Draken is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Elfjes en Draken is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Elfjes en Draken. Elfjes en Draken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

ARTIKEL 4: Online aankopen

De Klant selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje.
– Wanneer de bestelling volledig is, gaat de Klant naar het winkelmandje waar hij een overzicht krijgt van de bestelling.
– Op de volgende pagina kan de Klant zich registreren of inloggen indien de Klant reeds gekend is. Tevens kan de Klant hier zijn afleveradres aanpassen.
– De klant kiest zijn verzendingsmethode: afhaling of verzending.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Via Directe overschrijving
 • Via directe betaling in winkel bij afhaling
 • Belfius Direct Net
 • Creditcard
 • EPS
 • Giropay
 • iDEAL
 • ING Home’Pay
 • KBC/CBC Betaalknop
 • Bancontact
 • PayPal
 • SOFORT Banking

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden, vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Elfjes en Draken. Elfjes en Draken is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

ARTIKEL 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Elfjes en Draken.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Elfjes en Draken te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

ARTIKEL 6: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met Elfjes en Draken klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Elfjes en Draken.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Elfjes en Draken zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 7: Klantendienst

De klantendienst van Elfjes en Draken is bereikbaar op het telefoonnummer +32 15 63 93 99, via e-mail op info@elfjesendraken.be of per post op het volgende adres Bergstraat 148, 2220 Heist-op-den-Berg. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

ARTIKEL 8: Aantasting geldigheid -niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Elfjes en Draken om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

ARTIKEL 9: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Elfjes en Draken. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Elfjes en Draken kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

ARTIKEL 10: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Veilig betalen met :
betaalmethoden
Bezorgd door :
1024px-Bpost_logo.svg

Producten

Adresgegevens

Bergstraat 148
2220 Heist-op-den-Berg
Tel. : 015 639399

Van dinsdag tot en met zaterdag doorlopend open van 9u30 tot 18u00.
Op maandag, zondag en feestdagen gesloten.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.